De Sta Sterk workshop voor kinderen en tieners

In een workshop (of serie workshops) op maat neem ik als gecertificeerd Trainer Omgaan met Pesten u en de kinderen mee in de Sta Sterk methodiek om de bewustwording en het inzicht van de kinderen op het gebied van omgaan met elkaar te vergroten. Ik maak een aanbod op maat, om in uw organisatie de workshop(s) vorm te geven. De aanwezige professional (leerkracht/ pedagogisch medewerker/coach) wordt actief betrokken bij de uitvoering, zodat er op een later moment nog teruggekomen kan worden op de inhoud.

De workshop vergroot het inzicht en bewustwording van kinderen in het omgaan met eigen en andermans grenzen met praktische handvatten bij het omgaan met pesten, weerbaarheid en vergroten van zelfvertrouwen.

Inhoud van de workshop:
De workshop wordt op maat aangeboden en afhankelijk van de behoefte kunnen de volgende onderwerpen aan bod komen:

 • Plagen en pesten
 • Rollen bij pesten
 • Gevoelens
 • Complimenten
 • Manieren van reageren op elkaar
 • Eigen mening geven
 • Nee zeggen
 • Gedachtekracht – helpende gedachten
 • Zeggen waar je last van hebt & reageren als een ander last heeft van jou
 • Meedoen & omgaan met buitensluiten
 • Opkomen voor een ander

Voor wie

Deze workshop (of gastles) is geschikt voor leerlingen in het PO (bovenbouw) en VO, maar ook voor bijvoorbeeld sportclubs of individuele deelnemers die hulp kunnen gebruiken bij het werken aan hun eigen weerbaarheid. De bij de groep aanwezige professional of vrijwilliger bij de workshop van de organisatie wordt actief betrokken bij de uitvoering en kan op deze manier op een later moment nog eens terugkomen op de workshop.

Praktische zaken

De workshop duurt minimaal 45 minuten tot maximaal 3 uur per bijeenkomst. Er is ook mogelijkheid tot het aanbod van een serie opeenvolgende workshops. Ik zal naar aanleiding van een voorgesprek een aanbod op maat samenstellen.