Kinderen hebben een veilige omgeving nodig om zich optimaal te kunnen ontwikkelen en zichzelf te kunnen zijn. Helaas is dit niet voor ieder kind het geval en hebben deze kinderen te maken met lastige (pest)situaties. Ze worden bijvoorbeeld uitgescholden, geduwd, (digitaal)gepest, buitengesloten of hun spullen worden afgepakt. Hierdoor ontstaat een onveilige sfeer waardoor hun zelfvertrouwen, het zelfbeeld en leer- en ontwikkelklimaat worden aangetast.

Met behulp van de Sta Sterk Training van Stichting Omgaan met Pesten wordt al meer dan 30 jaar met veel succes in heel Nederland aan kinderen én jongeren geleerd hoe zij op een respectvolle manier voor zichzelf kunnen opkomen. De Sta Sterk Training vergroot de weerbaarheid en het zelfvertrouwen van kinderen en leert het omgaan met lastige (pest)situaties.

De Sta Sterk Training geef ik in de vorm workshops of themabijeenkomsten op school voor de hele klas evenals de B.S.O. en sportclubs. In onderling overleg worden de onderwerpen gekozen die aan bod kunnen komen. Ook in de wijk geef ik de Sta Sterk Training en wordt in groepen gegeven van maximaal 6 personen.

De Sta Sterk Training bied ik ook indivudueel aan. Het individuele traject is volledig maatwerk.
Ik ben in het bezit van een licentie die het mogelijk maakt om de Sta Sterk Training voor kinderen in alle leeftijdsgroepen te bieden.

De deelnemers die baat hebben bij de training vertonen vaak één of meer van onderstaande (gedrags)kenmerken:

 • Klein makende lichaamshouding
 • Moeite met oogcontact
 • Clownesk gedrag
 • Please gedrag
 • Agressief gedrag als reactie op te lang over eigen grenzen laten gaan
 • Weinig zelfvertrouwen
 • Negatief zelfbeeld
 • Sociale faalangst
 • Niet sociaal vaardig
 • Sociaal minder weerbaar

Herkent u een of meer van deze (gedrags)kenmerken dan nodig ik u uit om in een vrijblijvend gesprek de mogelijkheden te bespreken. 

Inhoud van de training:

 • Lichaamstaal, ruimte innemen en stemgebruik
 • Assertiviteit, positief reageren op negatieve gedragingen van anderen.
 • Omgaan met hun eigen emoties en die van een ander, helpende gedachten
 • Sociale informatieverwerking, onderscheid maken tussen negatieve en positieve bedoelingen
 • Sociale vaardigheden, geven en nemen, vrienden maken, samen spelen

De groepstraining omvat:

 • Intake gesprek
 • De Sta Sterk huiswerk map 
 • 10 lessen van anderhalf uur.
 • Twee ouderavonden worden aangeboden om de ouders te informeren
  over het verloop van de training
 • Eindevaluatie training

Ik wil graag diegene zijn voor uw kind die ik toen zo gemist heb.