Kinderen hebben een veilige omgeving nodig om zich optimaal te kunnen ontwikkelen en zichzelf te kunnen zijn. Helaas is dit niet voor ieder kind het geval en hebben deze kinderen te maken met lastige (pest) situaties. Ze worden bijvoorbeeld uitgescholden, geduwd, (digitaal) gepest, buitengesloten of hun spullen worden afgepakt. Hierdoor ontstaat een onveilige sfeer waardoor hun zelfvertrouwen, het zelfbeeld en leer- en ontwikkelklimaat worden aangetast.

Stichting Omgaan met Pesten zet zich in voor het voorkomen, tijdig signaleren en aanpakken van pesten. Pesten is een groepsprobleem. Het is geen op zich zelfstaand gedrag maar een deel van een cultuur. Onder groepsdruk zijn kinderen tot heel veel nare en onverstandige dingen in staat.

Met behulp van de Sta Sterk Training van Stichting Omgaan met Pesten wordt al meer dan 30 jaar met veel succes in heel Nederland aan kinderen én jongeren geleerd hoe zij op een respectvolle manier voor zichzelf kunnen opkomen. De Sta Sterk Training vergroot de weerbaarheid en het zelfvertrouwen van kinderen en leert het omgaan met lastige (pest)situaties.

Bij het Kenniscentrum Omgaan met Pesten, dat onder de paraplu hangt van de Stichting Omgaan met Pesten, heb ik de HBO opleiding gevolgd en ik heb in 2020 de licentie tot Sta Sterk trainer Omgaan met Pesten behaald en ben werkzaam vanuit mijn eigen praktijk. Tijdens deze intensieve opleiding bij het kenniscentrum Omgaan met Pesten heb ik geleerd te werken met de Sta Sterk methodiek en ben ik gecertificeerd trainer Omgaan met Pesten met een licentie voor:

  • Sta Sterk training individueel en in groepsverband 4-18 jaar
  • Sta Sterk workshops 4-18 jaar
  • Feel Fine Online workshops 8-15 jaar

 

Aan het eind van de Sta Sterk Training hebben deelnemers een positiever zelfbeeld en meer zelfvertrouwen. Zij zitten lekkerder in hun vel en voelen zich meer ontspannen. Daarnaast kunnen deelnemers omgaan met grenzen van zichzelf en van een ander. Zij kunnen rustig en sterk reageren als een ander expres over hun grenzen gaat en ook helder aangeven waar hun grens ligt als de ander deze per ongeluk overschrijdt. Zij zien ook dat anderen eigen grenzen hebben en gaan hier respectvol mee om.