" Don't fence me in "

De afkorting ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder, in het Nederlands: aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit.

Er zijn een aantal kernsymptomen die aanwezig moeten zijn wil de diagnose gesteld kunnen worden. Iemand met ADHD heeft de symptomen 24/7 per dag, gedurende zijn hele leven en dit leidt tot disfunctioneren.

Naast het feit dat ik gediplomeerd ADHD coach ben, ben ik ook gediplomeerd kindercoach ben die zelf de diagnose ADHD heeft. Ik weet hoe het is om ADHD te hebben. Dit heb ik niet altijd als prettig ervaren, integendeel. Nu ervaar ik het hebben van ADHD als een gave omdat ik heb geleerd hoe ik voor mij en mijn omgeving er het beste ermee om kan gaan. De negatieve kanten van het hebben van ADHD zijn er niet meer, wél nog de positieve kanten ervan. Ik wil kinderen ervoor behoeden om (net zoals ik) op latere leeftijd problemen te ervaren omdat ze toen niet op de juiste manier geholpen zijn. Deze kinderen op weg mogen helpen naar oplossingen en de ouders hierin ook te mogen begeleiden ervaar ik als een dankbare taak die ik met hart en ziel vervul.

Voor het coachen van kinderen met ADHD bestaat in mijn optiek geen eenduidige benadering. Ieder kind met ADHD is uniek en heeft eigen krachten en belemmeringen. Ik kijk dus niet alleen naar de moeilijkheden waar het kind tegen aan loopt maar ook naar de mogelijkheden en talenten die ook weer voor elk kind met ADHD anders zijn.

Ik plaats het kind en zijn expertise in zichzelf centraal en door een sterk praktijkgerichte benadering gaan wij samen op zoek hoe het beter kan en op deze manier verbeteringen te realiseren in de kwaliteit van het leven van het kind met ADHD.
De basis hiervan begint bij Zelfinzicht en zelfvertrouwen. Alleen dan komt er ruimte om tot ontwikkeling te komen.